Bottnansmåla

Djuren

Hjortarna

Dovhjortar är enastående bra landskapsvårdare då de på ett effektivt sätt håller efter både gräs och sly med sitt betande. Och det var bl.a. just därför det blev hjortar på Bottnansmåla Gård.

Hjortarna är också otroligt vackra djur och olika färgvariationer kan förekomma. De kan vara traditionellt brunaktiga med mer eller mindre tydliga vita prickar, men även rent vita och i det närmaste svarta djur finns. Under vintermånaderna blir de mer mörka och dystra i pälsen.

Under den tid på året då det inte är så mycket för djuren att äta naturligt i hägnet, får de välsmakande ensilage och spannmål utkört till sig.

Hjortarna (handjuren) fäller sina horn varje år, i slutet av april eller i maj månad. Det dröjer inte många dagar innan nya horn börjar att växa ut igen.

Runt midsommar och strax därefter, föds kalvarna och då ska man visa djuren allra största respekt och inte störa dem på något vis. När kalvarna är några månader så är det full rulle i hagarna, främst på kvällarna, när de leker och springer ikapp så fort de orkar. Hindarna (hondjuren) kan då bli lite oroliga och kallar på kalvarna med olika grymtande läten. Kalvarna svarar med sina pipande ljud.

Avskutningen av de djur som ska slaktas sker oftast under hösten, innan brunsten.

Brunsten infaller i mitten av oktober till mitten av november. Under denna tid kan man höra hjortarnas (handjurens) karaktäristiska bröl över nejderna. Brölet kan liknas vid kraftiga grymtningar.

I och med denna typ av djurproduktion kan jag erbjuda ett öppet  och betat landskap men också ett högkvalitativt viltkött till alla som uppskattar småskalighet och närodlade råvaror.

Hjortarna ädsta
Äldst går först. Två hindar med kalv på väg mot äppelträdet. Hoppas det har ramlat ner lite "godis".

Hjortarna ädsta
Götes fällhorn 2013. Han tappade dom den 11:e maj.

Hindar med kalvar
Hindar med kalv.

Hjortar i hägnet
Några av herrarna i hagen.

Hjortar i skogsbryn
En samling av både stora och små som är på väg in i skogen.

Visning av hjortgård
Många vill veta mer om hjortar och uppfödningen av dessa djur. Här har vi ett studiebesök den 16:e sept. 2012. Sammanlagt var vi 70 personer.

Hjortarna ädsta
Rundvandring inne i hägnet, med information och möjlighet att se djuren. Vid grinden serverades lite tilltugg med god rökt hjortsalami.

Hjortarna ädsta
Här är det kö till den uppskattade grillade viltkorven.

 

Vinter på Bottnansmåla hjortgård
Januari 2012: Första gänget dovhjortar, 35st, har anlänt. Det är han- och hondjur i varierande åldrar.

Dovhjortar släpps ut på Bottnansmåla hjortgård
Januari 2012: Utsläpp av andra gänget, 6 hindkalvar.

Hjorthägn med dovhjortar
Tjoho, ett nytt ställe! Nya kamrater?

Göte
April 2012: Hjorten Göte, snart 3 år, har åkt släp från Tranemo. Han ser lite moloken ut utan horn. De fällde han för några dagar sedan.


Göte – "Det var skönt att komma ut efter resan, men var är jag?".
Tage - "Välkommen till Bottnansmåla"

Hjortar äter i hägnet
Hjortarna äter korn i vårsolen.

Bottnansmåla Gård
Ingela Johansson 0703-62 85 08 | ingela@bottnansmala.se